Lịch làm việc tuần 02 năm 2019: Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
07/01/2019
Sáng - Chào cờ đầu tháng Tập thể CB, CC, Không chuyên trách UB Trụ sở UBND xã
- Học trung cấp lý luận chính trị (từ 07/01-11/01) Đ/c: Duy, Sơn Trung tâm lý luận chính trị huyện
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Ba
08/01/2019
Sáng - 08h00: Tham gia xét xử tại Tòa án Đ/c: Trung Tòa án huyện
Chiều - 14h00: Họp BCH xã đoàn BCH xã đoàn Trụ sở UBND xã
Thứ Tư
09/01/2019
Sáng - 08h00: TriỂN khai NghỊ quyết TW 8 Toàn thể Đảng viên, cán bộ  1618 Trụ sở UBND xã
Chiều - 14h00:  Tổng kết xây dựng công tác Đảng  Toàn thể Đảng viên Trụ sở UBND xã
Thứ Năm
10/01/2019
Sáng - 08h00: Khởi công công trình đường Quyết Tâm – Hòa Thành    
Chiều - 14h00: Họp HĐTĐKT xã HĐTĐKT xã Trụ sở UBND xã
Thứ Sáu
11/01/2019
 
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - Làm việc chuyên môn    

Thông báo
GIấy mời