Lịch làm việc tuần 01 năm 2020: Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
30/12/2019
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Ba
31/12/2019
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Tư
01/01/20120
Sáng - NGHỈ LỄ    
Chiều - NGHỈ LỄ    
Thứ Năm
02/01/2020
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Sáu
03/01/2020
 
Sáng - 07h30: Họp HĐND xã kỳ họp thứ 9 (1 ngày)   Trụ sở UBND xã
Chiều - Làm việc chuyên môn    

Thông báo
GIấy mời