Lịch làm việc tuần 01 năm 2019: Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 05/01/2019

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai 31/12/2018 Sáng Nghĩ lễ    
Chiều
Thứ Ba
01/01/2019
Sáng Nghĩ lễ    
Chiều
Thứ Tư
02/01/2019
Sáng - 07h30: Học trung cấp lý luận chính trị (1 ngày) Đ/c: Sơn, Duy Trung tâm lý luận chính trị huyện
Chiều - 14h00:  Lao động tổng vệ sinh chuẩn bị cho kỳ họp HĐND xã kỳ họp thứ 7, khóa XI  Tập thể CB, CC, Không chuyên trách UB Trụ sở UBND xã
Thứ Năm
03/01/2019
Sáng - 07h30: Họp HĐND xã kỳ họp thứ 7, khóa XI, giai đoạn 2016-2021 (01 ngày) BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, Trưởng các tổ chức CT-XH, các tổ chức XH, công chức xã, trưởng ban TTND, GSCĐ, Đại biểu HĐND xã khóa XI Trụ sở UBND xã
Chiều      
Thứ Sáu
04/01/2019
 
Sáng - 07h30: Học trung cấp lý luận chính trị (1 ngày) Đ/c: Sơn, Duy Trung tâm lý luận chính trị huyện
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ bảy
(05/01/2019)
Sáng - Làm việc chuyên môn (Làm bù ngày 31/12/2018)    
Chiều - Làm việc chuyên môn (Làm bù ngày 31/12/2018)    

Thông báo
GIấy mời