Lịch làm việc từ ngày12 /11/2018 đến ngày 16/11/2018

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai 12/11/2018 Sáng - 08h00: Họp Hội đồng NVQS xã Thành viên Hội đồng NVQS xã Trụ sở UBND xã
- 07h30: Triển khai đăng ký khai sinh, cải chính hộ tịch tại thôn Quyết Tâm (Từ ngày 12/11-13/11) Đ/c: Hằng, Sơn, Dũng Hội trường Thôn Quyết Tâm
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Ba
13/11/2018
Sáng - Làm việc liên quan đến kiến nghị của Công ty My Anh – Khe Sanh Đ/c: Trung, Duy, Hòa, Dũng, Sương Thôn Tà Đủ
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Tư
14/11/2018
Sáng - Tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng dành cho chức danh Chủ tịch UBND cấp xã (Từ 14/11-16/11) Đ/c: Vinh Tp. Đông Hà
- 08h00: Tập huấn công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo (Từ 14/11-15/11) Đ/c: Trung, Sương Hội trường Phòng Nội vụ huyện Hướng Hóa
- Tập huấn công tác giảm nghèo bền vững năm 2018 (1 ngày) Đ/c: Kim Anh, Mai, Hạnh, Binh Khách sạn Khánh Phương
- Tập huấn đánh giá công tác đầu tư công trên địa bàn huyện Hướng Hóa (Từ 14/11-15/11) Đ/c: Thương UBND thị trấn Lao Bảo
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Năm
15/11/2018
Sáng - 07h30: Triển khai đăng ký khai sinh, cải chính hộ tịch tại thôn Hòa Thành (Từ ngày 15/11-16/11) Đ/c: Sơn, Hằng, Dũng
 
Thôn Hòa Thành
 
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Sáu
16/11/2018
 
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h00: Tập huấn truyền hình số mặt đất Đ/c: Sơn TP Đông Hà

Thông báo
GIấy mời