Lịch làm việc từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai 30/7/2018 Sáng - 08h00: Dự ký họp thứ 8 HĐND huyện Khóa X nhiệm ký 2016-2021 Đ/c: Sinh, Vinh Hội trường trụ sở HĐND và UBND huyện Hướng Hóa
Chiều - 13h30: Dự ký họp thứ 8 HĐND huyện Khóa X nhiệm ký 2016-2021 Đ/c: Sinh, Vinh Hội trường trụ sở HĐND và UBND huyện Hướng Hóa
Thứ Ba 31/7/2018 Sáng - 7h30: Dự ký họp thứ 8 HĐND huyện Khóa X nhiệm ký 2016-2021 Đ/c: Sinh, Vinh Hội trường trụ sở HĐND và UBND huyện Hướng Hóa
- 08h00: Họp bàn lấy ý kiến một số việc liên quan. Đ/c: Trung, Hòa, Sương Hội trường thôn Lương Lễ
Chiều - 13h30: Dự ký họp thứ 8 HĐND huyện Khóa X nhiệm ký 2016-2021 Đ/c: Sinh, Vinh Hội trường trụ sở HĐND và UBND huyện Hướng Hóa
Thứ Tư 01/8/2018 Sáng 07h30: Giao ban Công chức UBND xã Đ/c: Vinh, Trung, 12 Công chức Hội trường UBND xã
Chiều 13h30: Khảo sát Nhà tình nghĩa Đ/c: Trung, Kim Anh, Dũng Thôn Lương Lễ, thôn Tà Đủ
14h00: Họp BTV Đảng Uỷ BTV Đảng Uỷ Trụ sở UBND xã Tân Hợp
Thứ Năm 02/8/2018 Sáng - 09h00: Trao quà bom mình cho các em học sinh UBMTTQVN xã Hội trường UBND xã Tân Hợp
- 08h00: Tham gia xác minh, ước tính giá trị tài sản Đ/c: Trung, Sơn, Hòa, Dũng Thôn Tân Xuyên
Chiều -14h00: Họp BCH Hội Nông dân xã BCH Hội ND xã Trụ sở UBND xã Tân Hợp
Thứ Sáu 03/8/2018 Sáng - 08h00: Làm việc liên quan đến việc quản lý Lâm sản trên địa bàn xã. Đ/c: Trung, Hòa, Duy, Chương, Sương, Tuấn (Kiểm lâm). Hội trường UBND xã Tân Hợp
- 08h30: Dự Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. - Đ/c: Vinh, Dũng  
Chiều - Làm việc chuyên môn    

Thông báo
GIấy mời