Lịch làm việc từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/10/2018

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai 29/10/2018 Sáng - 08h00: Họp rà soát hộ nghèo tại thôn Lương Lễ Đ/c: Trung, Kim Anh, Sương, Mai Hội trường thôn Lương Lễ
Chiều - 13h30: Họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Đại diện ĐU, HĐND, Thành viên Hội đồng NVQS xã Trụ sở UBND xã
- 19h00: Họp rà soát hộ nghèo tại thôn Tà Đủ Đ/c: Trung, Kim Anh, Sương, Hòa, Duy, Dũng Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Tà Đủ
Thứ Ba
30/10/2018
Sáng - 07h30: Tham gia xét xử tại tòa án (1 ngày) Đ/c: Trung Tòa án huyện
- 07h30: Triển khai đăng ký khai sinh, cải chính hộ tịch tại thôn Tà Đủ (Từ ngày 30/10-31/10) Đ/c: Hằng, Sơn, Dũng Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Tà Đủ
Chiều - Làm việc chuyên môn    
- 19h30: Họp rà soát hộ nghèo tại thôn Hòa Thành Đ/c: Trung, Kim Anh, Sương Hội trường thôn Hòa Thành
Thứ Tư
31/10/2018
Sáng - 08h00: Giao ban công tác xây dựng cơ bản năm 2018 Đ/c: Vinh Phòng họp số 1 - trụ sở HĐND - UBND huyện
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Năm
01/10/2018
Sáng - 07h15: Chào cờ đầu tháng Toàn thể CB, CC, Không chuyên trách xã Trụ sở UBND xã
- 08h00: Tham gia chứng kiến việc định giá tại thôn Lương Lễ Đ/c: Trung, Hòa Thôn Lương Lễ
Chiều - 14h00: Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Đ/c: Vinh Phòng họp số 1 - trụ sở UBND huyện
- 14h00: Làm việc về dự án trồng cây Mắc ca Đ/c: Trung, Hòa Phòng giao ban - trụ sở HĐND-UBND huyện
- 14h00: Họp BCH chữ thập đỏ xã BCH chữ thập đỏ xã Trụ sở UBND xã
Thứ Sáu
02/10/2018
 
Sáng - 08h00: Họp phân công nhiệm vụ bầu cử lần cuối Đ/c: Vinh, Trung, Xuân, Tuấn (vp), Dũng, Chương Trụ sở UBND xã
Chiều - 14h00: Làm việc với đoàn kiểm tra giám sát việc rà soát, thu thập thông tin người khuyết tật Đ/c: Kim Anh Trụ sở UBND xã
- 14h00: Tham gia trao Giấy CNQSD đất Đ/c: Trung, Hòa Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Tà Đủ

Thông báo
GIấy mời