Lịch làm việc từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai 27/8/2018 Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h00: Họp HĐGD xã Thành viên HĐGD xã Hội trường UBND xã
Thứ Ba
28/8/2018
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h00: Làm việc liên quan với thôn Lương Lễ Đ/c: Trung, Hòa, Sương Hội trường UBND xã
Thứ Tư
29/8/2018
Sáng - Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng nghiệp vụ thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội (Từ 29/8-31/8) Đ/c:Kim Anh
 
Hội trường Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Trị
 
Chiều - 14h00: Tham dự Hội nghị Cán bộ, viên chức và xây dựng kế hoạch năm học 2018-2019 Đ/c: Sinh, Trung, Xuân, Mai Trường Tiểu học Tân Hợp
Thứ Năm
30/8/2018
Sáng - Tham dự Lớp tập huấn về nghiệp vụ quản lý Nhà nước lĩnh vực xây dựng năm 2018 (Từ 30/8-31-8) Đ/c: Duy Hội trường Chi cục thuế tỉnh Quảng Trị
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Sáu
31/8/2018
Sáng - 8h00: Tham dự Hội nghị đánh giá tình hình sản xuất, thu mua cà phê năm 2017, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018 Đ/c: Trung Hội trường trụ sở HĐND-UBND huyện Hướng Hóa
Chiều - 13h30: Hội nghị tổng kết công tác Giáo dục năm học 2017-2018 Đại diện BTV ĐU, TT HĐND, UBMTTQVN xã, Hội Khuyến học xã, Thành viên HĐGD xã Hội trường UBND xã

Thông báo
GIấy mời