Lịch làm việc từ ngày 24/12/2018 đến ngày 28/12/2018

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai 24/12/2018 Sáng - Tham dự Hội nghị  tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” giai đoạn 2009-2018 Đ/c: Trung UBND xã Tân Thành
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Ba
25/12/2018
Sáng - Tập huấn Nông thôn mới kiểu mẫu (1 ngày) Đ/c: Trung TP Đông Hà
Chiều - Đảng viên sinh hoạt tại chi bộ Đảng viên Tại các chi bộ
Thứ Tư
26/12/2018
Sáng - 08h00: Họp HĐND huyện Khóa X (Từ 26/12-27/12) Đ/c: Sinh, Vinh Hội trường UBND huyện
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Năm
27/12/2018
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Sáu
28/12/2018
 
Sáng - 08h00: Họp dự toán phân bổ ngân sách BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND xã, đ/c: Tuấn (VP), Huệ Trụ sở UBND xã
Chiều - 13h30: Tham dự hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2018 Đ/c: Vinh, Sơn, Hằng Hội trường Liên đoàn lao động huyện Hướng Hóa

Thông báo
GIấy mời