Lịch làm việc từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai 20/8/2018 Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h00: Kiểm tra các hộ vi phạm hành lang đường bộ Đ/c: Duy, Dũng Các thôn
Thứ Ba
21/8/2018
Sáng - 08h00: Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW 7 khóa XII của Đảng Đảng viên trong toàn Đảng bộ, cán bộ công chức xã Hội trường UBND xã
- 08h00: Kiểm tra thực địa tại thôn Tà Đủ Đ/c: Hòa Thôn Tà Đủ
- 08h00: Tập huấn nghiệp vụ về VHTT (Từ 21/8-23/8) Đ/c: Sơn TP. Đông Hà, Quảng Trị
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Tư
22/8/2018
Sáng - 08h00: Dự Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018 Đ/c:Trung Hội trường UBND huyện Hướng Hóa
- 08h00: Làm việc với Lãnh đạo Công an huyện Đ/c: Sinh, Vinh, Dũng Hội trường UBND xã
- 07h30: Làm việc với hộ bà Hồ Pỉ Hầm ở thôn Tà Đủ Đ/c:Xuân, Duy, Tuấn(vpub)
 
Thôn Tà Đủ
 
Chiều - 14h00: Họp BCH Đảng bộ BCH Đảng bộ xã Hội trường UBND xã
- 14h00: Làm việc với cán bộ ISO 9001 Công chức UBND Trụ sở UBND xã
Thứ Năm
23/8/2018
Sáng - 09h30: Họp tổ một cửa Thành viên tổ một cửa Hội trường U8BND xã
Chiều - 15h00: BCH hội Nông dân huyện trực báo cụm các xã đường 9 - BCH Hội ND xã Hội trường UBND xã
Thứ Sáu
24/8/2018
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - Làm việc chuyên môn    

Thông báo
GIấy mời