Lịch làm việc từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai 17/9/2018 Sáng - 8h00: BCĐ Quy chế dân chủ cơ sở huyện về làm việc với BCĐ xã BCĐ DCCS xã Hội trường UBND xã
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Ba
18/9/2018
Sáng - 07h30: BCĐ Quy chế DCCS tỉnh về làm việc với BCĐ Quy chế DCCS xã BCĐ Quy chế DCCS xã
 
Hội trường UBND xã
 
Chiều - 14h00: Họp nhân dân thôn Lương Lễ liên quan đến việc sáp nhập thôn. Đ/c: Sinh, Bình, Vinh, Trung, Tuấn Hội trường thôn Lương Lễ
- 15h30: Tổ chức triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 2. Đ/c: Sơn, Duy, Chương, Dũng Hội trường thôn Lương Lễ
- 16h30: Làm việc liên quan tại thôn Lương Lễ Đ/c: Sinh, Vinh, Trung, Hòa, Sương Hội trường thôn Lương Lễ
Thứ Tư
19/9/2018
Sáng 08h00: Họp BCĐ công tác thu thập thông tin dân cư Đ/c: Sinh, Thương, thành viên BCĐ, Thành viên tổ 1 và tổ 2 Hội trường UBND xã
- Tập huấn nghiệp vụ quản lý đất đai và đo đạc bản đồ (Từ 19/9 – 20/9) Đ/c: Hòa TP Đông Hà
- Tập huấn nghiệp vụ thông tin truyền thanh (Từ 19/9-21/9) Đ/c: Sơn (Văn hóa) TP Đông Hà
Chiều - 14h00: Tổ chức triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 2. Đ/c: Sơn, Duy, Chương, Dũng Hội trường thôn Quyết Tâm
- 14h00: Nghiệm thu cung cầu lao động Đ/c: Kim Anh Phòng Lao động thương binh và Xã hội
Thứ Năm
20/9/2018
Sáng - 08h00: BTV Đảng ủy giao ban với Mặt trận và các đoàn thể, Công an, Quân sự, các Chi bộ MT, các ĐT, CA, QS, Các Chi bộ Hội trường UBND xã
- 08h00: Tham dự phiên hòa giải tại tòa án huyện Đ/c: Trung Tòa án huyện
Chiều - 14h00: Tham dự tuyên truyền về bảo vệ rừng Đại diện lãnh đạo ĐU, HĐND, Đ/c: Trung, Duy, Hạnh, Mai Hội trường UBND xã
- 14h00: Tổ chức triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 2. Đ/c: Sơn, Dũng, Chương Hội trường thôn Hòa Thành
- 15h00: Nghiệm thu sơ đồ nền và bảng kê địa bàn điều. Đ/c: Duy, Sương Chi cục thống kê huyện
Thứ Sáu
21/9/2018
Sáng - 07h30: Hội CCB xã làm việc với Đoàn kiểm tra Hội CCB huyện Hội CCB xã Hội trường UBND xã
- 07h30: Kiểm tra các nhóm trẻ tư thục trên địa bàn xã Đ/c: Trung, Sương Các nhóm trẻ tư thục trên địa bàn
Chiều - 14h00: Tổ chức triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 2. Đ/c: Sơn, Duy, Dũng, Chương Thôn Tà Đủ
- 16h30: Tổ chức Tết trung thu cho các cháu thiếu nhi là con em của hội viên Hội khuyến học xã, đoàn viên công đoàn Toàn thể hội viên Hội Khuyến học, đoàn viên công đoàn xã Hội trường UBND xã

Thông báo
GIấy mời