Lịch làm việc từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai 17/12/2018 Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h00: Họp UBND huyện mở rộng Đ/c: Vinh Hội trường UBND huyện
Thứ Ba
18/12/2018
Sáng - Tập huấn tại Đông Hà (1 ngày) Đ/c: Vinh TP Đông Hà
- 8h00: Làm việc liên quan đến hỗ trợ phát triển sản xuất Đ/c: Trung UBND huyện
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Tư
19/12/2018
Sáng - 08h00: Hoc tập Nghị Quyết Đ/c: Sinh, Vinh, Bình, Thương Hội trường UBND huyện
Chiều - 14h00: Họp thường trực UBND xã Đ/c: Vinh, Trung, Chương, Dũng Trụ sở UBND xã
- 15h00: Nghiệm thu công trình ĐU, HĐND, UBMTTQVN xã, Ban quản lý dự án xã, giám sát công trình Trụ sở UBND xã
Thứ Năm
20/12/2018
Sáng - 08h00: Tham dự hội nghị tổng kết QP-AN 2018 Đ/c: Sinh, Vinh, Chương, Dũng Hội trường UBND huyện
- Tập huấn hội thẩm nhân dân (ngày 20/12-21/12) Đ/c: Trung TP Đà Nẵng
- Tiếp tục giải quyết dứt điểm việc liên quan đến ông Hồ Văn Giêng tại thôn Tà Đủ Đ/c: Hòa, Duy, Tuấn (vp) Trụ sở UBND xã
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Sáu
21/12/2018
 
Sáng - 08h00: Họp BCH Đảng bộ BCH đảng bộ xã Trụ sở UBND xã
Chiều - 14h00: Tổng kết Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên Theo giấy mời Trụ sở UBND xã

Thông báo
GIấy mời