Lịch làm việc từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai 15/10/2018 Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Ba
16/10/2018
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Tư
17/10/2018
Sáng - 08h00: Đối thoại tại thôn Tân Xuyên BTV Đảng ủy, Mặt trận, Trưởng các đoàn thể, đ/c: Tuấn (VPĐU), Sương (VPUB), Hòa (ĐC), Kim Anh (VHXH), Dũng (CA) Hội trường thôn Tân Xuyên
- 07h30: Tập huấn nghiệp vụ Tư pháp Đ/c: Sơn (TP), Hằng (TP) Hội trường khách sạn Khánh Phương
- 07h30: Dự tọa đàm và công bố quyết định ra mắt CLB ve chai chi hội phụ nữ thôn Lương Lễ Đ/c: Tuấn (VP) Hội trường thôn Lương Lễ
Chiều - 13h30: Họp BCĐ PT “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã
 
Mời: Đại diện BTV Đảng ủy, thành viên BCĐ, Trưởng ban điều hành các làng văn hóa, đơn vị văn hóa. Trụ sở UBND xã
Thứ Năm
18/10/2018
Sáng - 07h00: Khám sức khỏe định kỳ năm 2018 Đ/c: Sinh, Bình, Thương, Vinh, Trung, Xuân Trung tâm y tế huyện
Chiều - 14h00: Tọa đàm ngày Quốc tế cao tuổi Đ/c: Sinh, Trung Trụ sở UBND xã Tân Hợp
Thứ Sáu
19/10/2018
 
Sáng - 07h30: Tọa đàm Hội LHPNVN xã   Trụ sở UBND xã Tân Hợp
Chiều - 13h30: Họp Ban giảm nghèo bền vững xã Đ/c: Sinh, Thương, Trung, Xuân, Sương, Kim Anh, Hòa, Sơn, Duy, Hạnh, Mai, Binh Trụ sở UBND xã

Thông báo
GIấy mời