Lịch làm việc từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai 15/10/2018 Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h00: Làm việc với hộ bà Lê Thị Chi tại thôn Lương Lễ Đ/c: Trung, Sương, Hằng, Sơn Trụ sở UBND xã
Thứ Ba
16/10/2018
Sáng - 07h30: BTV Đảng ủy giao ban với Mặt trận và các đoàn thể, CA,QS, các chi bộ. BTV đảng ủy Trụ sở UBND xã
- 07h30: Tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã , phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp (1 ngày) Đ/c: Trung, Sơn TP Đông Hà
- Tập huấn nghiệp vụ Tài chính (từ 23/10-26/10) Đ/c: Huệ TP Đông Hà
Chiều - 14h00: BCĐ PT “TDĐKXDĐSVH” xã làm việc với Đoàn kiểm tra huyện BCĐ xã Trụ sở UBND xã
Thứ Tư
17/10/2018
Sáng - 08h00: Dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 26 Đ/c: Sinh, Vinh Hội trường trụ sở UBND huyện
Chiều - 14h00: Cấp bò giống thuộc chương trình MTQG GNBV
 
ĐU, HĐND, Ban Quản lý dự án xã Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Tà Đủ
Thứ Năm
18/10/2018
Sáng - 07h30: Dự trường đạt chuẩn quốc gia tại trường Mầm non Tân Hợp Đ/c: Vinh Trường Mầm non Tân Hợp
Chiều - 14h00: Tổng kết công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ gọi công dân nhập ngũ năm 2019 Đ/c: Vinh, Dũng, Chương, Huyền (yt) Hội trường BCHQS huyện
Thứ Sáu
19/10/2018
 
Sáng - 08h00: Họp BCH Đảng bộ BCH Đảng bộ Trụ sở UBND xã
Chiều - 14h00: Họp rà soát hộ nghèo thôn Tân Xuyên Đ/c: Trung, Sương, Kim Anh Hội trường thôn Tân Xuyên

 

Thông báo
GIấy mời