Lịch làm việc từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai 13/8/2018 Sáng - Tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho chức danh PCT UBND cấp xã (Thứ 2- thứ 6) Đ/c: Trung Trường Chính trị Lê Duẫn, TP Đông Hà
Chiều - 14h00: Tham dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 Đ/c: Sinh, Vinh, Xuân, Hạnh, Binh Hội trường thôn Tân Xuyên
Thứ Ba
14/8/2018
Sáng - 08h00: Tập huấn bồi dưỡng công tác CCHC đối với công chức cấp xã năm 2018 (Từ 14/8-15/8) Đ/c: Hòa Đông Hà, Quảng Trị
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Tư
15/8/2018
Sáng - 07h00: Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 Đ/c: Sinh, Vinh, Xuân, Đoàn TN, CCB, PN Hội trường thôn Lương Lễ
- 08h00: HĐND giám sát thôn Tân Xuyên Đ/c:Sinh, Bình, Thương, Xuân, Tuấn(vpub), Sơn, Dũng, Huệ Thôn Tân Xuyên
- 07h30: Tập huấn về nghề công tác xã hội Đ/c: Kim Anh, Mai, Hạnh Khách sạn Khánh Phương
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Năm
16/8/2018
Sáng - 08h00: Tập huấn bồi dưỡng công tác CCHC đối với công chức cấp xã năm 2018 (Từ 16/8-17/8) Đ/c: Tuấn (vpub) Đông Hà, Quảng Trị
- 08h00: HĐND giám sát thôn Lương Lễ Đ/c:Sinh, Thương, Xuân, Sương, Duy, Dũng, Huệ, Sơn Thôn Lương Lễ
- 07h30: Tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ. Đ/c: Bình Đông Hà, Quảng Trị
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Sáu
17/8/2018
Sáng - 08h00: Làm việc với Đoàn Kiểm tra sở NN&PTNT Đ/c: Vinh Hội trường UBND xã
Chiều - 14h00: Hội nghị thành lập HTX kiểu mới Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, đ/c: Vinh, Xuân, Duy, Mai, Hạnh, Binh Hội trường UBND xã

Thông báo
GIấy mời