Lịch làm việc từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai 10/9/2018 Sáng - 8h00: Tham dự lễ khởi công Nhà tình nghĩa. Đ/c: Trung, Xuân, Mai, Ly Thôn Tà Đủ
- Giao ban tại Công an huyện Đ/c: Dũng Công an huyện
Chiều - 14h00: Họp Ban chấp hành Đảng bộ BCH Đảng bộ xã Trụ sở UBND xã Tân Hợp
Thứ Ba
11/9/2018
Sáng - 07h30: Tập huấn vẽ sơ đồ TĐT Dân số và nhà ở năm 2019 Đ/c: Duy, Sương Hội trường Chi cục Thống kê huyện
- 08h00: Tham dự Hội nghị giao ban giữa TT HĐND huyện với TT HĐND các xã, thị trấn Đ/c: Sinh Phòng họp số 1 – Trụ sở HĐND-UBND huyện
- 08h00: Làm việc với tập thể Chi ủy chi bộ thôn Tân Xuyên Đ/c: Vinh, Tuấn Trụ sở UBND xã
- 08h00: Làm việc với tập thể Chi ủy chi bộ thôn Quyết Tâm Đ/c: Vinh, Tuấn Trụ sở UBND xã
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Tư
12/9/2018
Sáng - Tham dự hội nghị chuyên đề “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Đ/c: Sinh, Thương, Vinh, Trung Hội trường HĐND-UBND huyện
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Năm
13/9/2018
Sáng - 08h00: Tham dự Hội nghị sơ kết 10 năm “Ngày quốc phòng toàn dân” Đ/c: Sinh, Vinh, Xuân, Chương, Dũng Hội trường HĐND-UBND huyện
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Sáu
14/9/2018
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - Làm việc chuyên môn    

Thông báo
GIấy mời