Lịch làm việc từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai 10/12/2018 Sáng - Tham gia lớp học TCCT (1 ngày) Đ/c: Duy, Sơn Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện
Chiều - 14h00: Tiếp xúc cử tri tại thôn Tân Xuyên Đ/c: Sinh, Bình, Trung, Sơn (TP), Sơn (VH), Xuân Hội trường thôn Tân Xuyên
- 15h00: Rà soát lập bảng kê hộ TĐT dân số và nhà ở năm 2019 Đ/c: Trung, Sương, Hạnh (TN), Liễu, An, Ly, Nhân Trụ sở UBND xã
Thứ Ba
11/12/2018
Sáng - Tham gia lớp học TCCT (1 ngày) Đ/c: Duy, Sơn Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện
Chiều - 14h00: Họp điều chỉnh giá đất tại huyện Đ/c: Vinh Hội trường UBND huyện
- 14h00: Tiếp xúc cử tri ĐB HĐND huyện, tỉnh Toàn thể CB, CC, Không chuyên trách xã và cử tri các thôn Trụ sở UBND xã
- 14h00: Họp tổ công tác vận động, giải phóng mặt bằng huyện Đ/c: Sinh, Thương, Xuân, Dũng, Sơn (TP) Hội trường Huyện ủy Hướng Hóa
Thứ Tư
12/12/2018
Sáng - 08h00: Làm việc liên quan ông Nguyễn Quang Xoài thôn Tân Xuyên Đ/c: Trung, Sương, Kim Anh Trụ sở UBND xã
Chiều - 08h00: Làm việc liên quan đến ANTT xã Đ/c: Dũng Trụ sở UBND xã
- 14h00: Hòa giải tranh chấp đất đai tại thôn Lương Lễ Đ/c: Trung, Hòa, Tuấn, Sơn (TP) Tại thôn Lương Lễ
Thứ Năm
13/12/2018
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h00: Họp BCH xã Đoàn Theo giấy mời Trụ sở UBND xã
Thứ Sáu
14/12/2018
 
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h00: Kiểm tra vay vốn tại thôn Quyết Tâm Đ/c: Vinh, Kim Anh Thôn Quyết Tâm

Thông báo
GIấy mời