Lịch làm việc từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai 08/10/2018 Sáng - Triển khai thu thập thông tin dân cư
(Từ 08-12/10)
Đ/c: Dũng, Tổ thu thập thông tin số 1, 2 Thôn Tân Xuyên
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Ba
09/10/2018
Sáng - 08h30: Nghiên cứu đầu tư nhà máy điện gió tại huyện Đ/c: Vinh UBND huyện
- 07h30: Tham dự với đoàn kiểm tra trường đạt chuẩn Quốc gia tại trường Mầm non Tân Hợp Đ/c: Trung Trường Mầm non Tân Hợp
- Điều tra các cơ sở SXKD trên địa bàn xã Đ/c: Sương Các cơ sở SXKS trên địa bàn xã
- Thẩm định Quyết toán năm 2017 (1 ngày) Đ/c: Huệ Phòng Tài chính – kế hoạch huyện
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Tư
10/10/2018
Sáng - 08h00: Giao dịch NHCSXH huyện Hội PN Trụ sở UBND xã
- 08h00: BTV dự Hội nghị tại huyện
 (1 ngày)
BTV Đảng ủy xã Huyện ủy
Chiều - 13h30: Kiểm tra các nhóm trẻ tư thục trên địa bàn xã Đ/c: Trung, Sương
 
Các nhóm trẻ trên địa bàn xã
- 16h00: Dự Lễ kết nạp Đảng viên mới Đ/c: Bình, Đ/c: Huệ, Hằng, Sương Trạm Y tế xã Tân Hợp
Thứ Năm
11/10/2018
Sáng - 08h30: Làm việc liên quan đến dự án hỗ trợ phát triển sản xuất – CT MTQG giảm nghèo bền vững năm 2017 Đ/c: Trung, Duy, Sương Trụ sở UBND xã
Chiều - 14h00: Hội nghị UBMTTQVN xã Uỷ viên UBMTTQVN xã Trụ sở UBND xã Tân Hợp
Thứ Sáu
12/10/2018
 
 
Sáng - Tập huấn về công tác giảm nghèo
 (1 ngày)
Đ/c: Trung, Kim Anh Khách sạn Thái Ninh
- 08h00: Họp Uỷ ban nhân dân huyện 9 tháng năm 2018 Đ/c: Vinh Hội trường trụ sở HĐND&UBND huyện
Chiều - 14h00: Dự hội nghị tại huyện Đ/c: Sinh, Bình Huyện ủy
- 14h00: Tọa đàm Hội Nông dân   Trụ sở UBND xã
- 14h00: Làm việc liên quan đến hộ bà Nguyễn Thị Thủy tại thôn Lương Lễ Đ/c: Trung, Hòa, Sương Trụ sở UBND xã

Thông báo
GIấy mời