Lịch làm việc từ ngày 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai 06/8/2018 Sáng - 07h00: Chào cờ đầu tháng Toàn thể CB, CC, Không chuyên trách Trụ sở UBND xã Tân Hợp
- 08h00: Tham dự hội nghị Trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em Đ/c: Vinh Hội trường Trung tâm Vietel
- 08h00: Tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho chức danh PCT UBND cấp xã Đ/c: Trung Trường Chính trị Lê Duẫn, TP Đông Hà
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ Ba
07/8/2018
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h00: Họp BTT UBMT mở rộng Ban thường trực UBMT Hội trường UBND xã
Thứ Tư
08/8/2018
Sáng - 08h00: Họp tham vấn ý kiến cộng đồng về nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Nhà máy điện gió Hướng Hiệp 1 Đ/c: Vinh, Xuân, Mai, Hạnh, Binh Hội trường UBND xã
Chiều - 14h00: Làm việc liên quan đến mô hình giống Đ/c: Vinh, Duy, Tuấn(VPUB) Hội trường UBND xã
-16h00: Họp định kỳ tổ một cửa Thành viên tổ một cửa Hội trường UBND xã
Thứ Năm
09/8/2018
Sáng - 08h00: Làm việc với đoàn khảo sát Ban pháp chế HĐND tỉnh Đ/c: Sinh, Thương, Vinh, Xuân, Chương, Dũng, Sơn, Tuấn (vpub) Hội trường UBND xã
Chiều - 14h00: Làm việc liên quan đến giải tỏa hành lang đường điện Đ/c: Vinh, Duy, Tuấn (vpub) Hội trường UBND xã
Thứ Sáu
10/8/2018
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - Làm việc chuyên môn    

Thông báo
GIấy mời