Lịch làm việc từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai 05/11/2018 Sáng - 07h15: Chào cờ đầu tháng Tập thể CB, CC, Không chuyên trách xã, Trạm Y tế Trụ sở UBND xã
- 07h30: Triển khai đăng ký khai sinh, cải chính hộ tịch tại thôn Tà Đủ (Từ ngày 05/11-06/11) Đ/c: Hằng, Sơn, Dũng Hội trường Thôn Lương Lễ
Chiều - 14h00: Rà soát diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng (Từ 05/11-09/11) Đ/c: Duy Các thôn trên địa bàn xã
Thứ Ba
06/11/2018
Sáng - 08h00: Họp UB mở rộng xây dựng báo cáo năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 Đại diện BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBMTTQVN xã, TT UBND xã, công chức, cán bộ không chuyên trách Trụ sở UBND xã
- 08h00: Tập huấn về việc lập danh sách tăng giảm thành viên hộ gia đình và đối tượng tham gia BHXH (1 ngày) Đ/c: Trung, Kim Anh Bảo hiểm xã hội huyện
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Tư
07/11/2018
Sáng - 08h00: Làm việc liên quan đến đất đai Đ/c: Vinh, Hòa, Tuấn Trụ sở UBND xã
Chiều - 14h00: Họp BCĐ rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 Đại diện BTV Đảng ủy, TT HĐND, BCĐ xã Trụ sở UBND xã
Thứ Năm
08/11/2018
Sáng - 07h30: Triển khai đăng ký khai sinh, cải chính hộ tịch tại thôn Tà Đủ (Từ ngày 08/11-09/11) Đ/c: Sơn, Hằng, Dũng
 
Thôn Tân Xuyên
 
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Sáu
09/11/2018
 
Sáng - 08h00: Hội nghị tham vấn cộng đồng Điện gió Hướng Linh Đại diện BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBMTTQVN xã, Đ/c: Vinh, Tuấn (vp) Trụ sở UBND xã
Chiều - 13h30: Tập huấn mô hình trồng cây sa nhân trên địa bàn huyện Hướng Hóa Đại diện BTV Đảng ủy, Đ/c: Trung, Duy Trụ sở UBND xã

Thông báo
GIấy mời