Lịch làm việc từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai 03/9/2018 Sáng - Nghĩ bù Lễ ngày 02/9    
Chiều      
Thứ Ba
04/9/2018
Sáng - Chào cờ đầu tháng Toàn thể cán bộ, công chức, không chuyên trách Trụ sở UBND xã
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Tư
05/9/2018
Sáng - 07h30: Dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 trường Mầm non Tân Hợp Đ/c: Vinh, Thương, Mai
 
Trường Mầm non Tân Hợp
 
- 07h30: Dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 trường Tiểu học Tân Hợp Đ/c: Bình, Xuân, Ly, Hạnh (PN) Trường Tiểu học Tân Hợp
- 07h30: Dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 trường THCS Tân Hợp Đ/c: Sinh, Hạnh (Đoàn TN), Thư, Thu Trường THCS Tân Hợp
- 07h: Dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 trường THPT Hướng Hóa Đ/c: Trung Trường THPT Hướng Hóa
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Năm
06/9/2018
Sáng - 08h00: Tập huấn sử dụng chữ ký số Đ/c: Vinh, Trung, Sương Hội trường UBND huyện
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Sáu
07/9/2018
Sáng - 8h00: Tham gia tập huấn số hóa truyền hình mặt đất năm 2018 Đ/c: Trung, Sơn Phòng Văn hóa thông tin huyện Hướng Hóa
Chiều - Làm việc chuyên môn    

Thông báo
GIấy mời