Lịch làm việc từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai 03/12/2018 Sáng - 07h15: Chào cờ đầu tháng Toàn thể CB, CC, Không chuyên trách xã Trụ sở UBND xã
Chiều - 08h00: Họp triển khai kế hoạch Lập bảng kê hộ TĐT Dân số và nhà ở năm 2019 Đ/c: Trung, Sương, Hạnh (TN), Liễu, An, Ly, Nhân Trụ sở UBND xã
Thứ Ba
04/12/2018
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h00: Họp BCH Đảng bộ BCH Đảng bộ Trụ sở UBND xã
Thứ Tư
05/12/2018
Sáng - 08h00: Làm việc liên quan tại thôn Lương Lễ Đ/c: Vinh, Hòa, Tuấn Thôn Lương Lễ
Chiều - 14h00: Họp bình xét khen thưởng cuối năm Tập thể CB, CC xã Trụ sở UBND xã
  - 16h00: Gặp mặt Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Hợp Đ/c: Sinh, Trung, Xuân Trường Tiểu học Tân Hợp
Thứ Năm
06/12/2018
Sáng - 08h00: Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h00: Tọa đàm Hội CCB xã Theo giấy mời Trụ sở UBND xã
Thứ Sáu
07/12/2018
 
Sáng - 07h30: Làm việc với TT TGPL của tỉnh tại thôn Tà Đủ (1 ngày) Đ/c: Sơn(TP) Thôn Tà Đủ
Chiều - Làm việc chuyên môn    

Thông báo
GIấy mời