Lịch làm việc từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai 01/10/2018 Sáng - Chào cờ đầu tháng Tập thể CB, CC, Không chuyên trách Trụ sở UBND xã Tân Hợp
- Triển khai thu thập thông tin dân cư
(Từ 01/10-02/10)
Đ/c: Dũng, Tổ thu thập thông tin số 2 Thôn Lương Lễ
Chiều - 14h00: Hội ý thường trực UBND xã Đ/c: Vinh, Trung, Dũng, Chương, Huệ, Tuấn Trụ sở UBND xã Tân Hợp
Thứ Ba
02/10/2018
Sáng - 08h00: Tập huấn điều tra cơ sở SXKD cá thể năm 2018 Đ/c: Sương Chi cục thống kê huyện
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Tư
03/10/2018
Sáng - 07h30: Tập huấn nghiếp vụ Đ/c: Xuân
 
Trung tâm bối dưỡng chính trị Hướng Hóa
- 08h00: Làm việc liên quan đến việc thuê đất 5% Đ/c: Hòa Trụ sở UBND xã Tân Hợp
- Triển khai thu thập thông tin dân cư
(Từ 03/10-04/10)
Đ/c: Dũng, Tổ thu thập thông tin số 2 Thôn Tà Đủ
Chiều - 13h30: Kiểm tra các nhóm trẻ tư thục trên địa bàn xã Đ/c: Trung, Sương
 
Ccá nhóm trẻ trên địa bàn xã
- 14h00: Bộ phận một cửa làm việc với tư vấn ISO Bộ phận một cửa Trụ sở UBND xã Tân Hợp
Thứ Năm
04/10/2018
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 13h30: Họp UB mở rộng đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 Đại diện BTV ĐU, TT HĐND, TT MTTQVN xã, các đoàn thể, toàn thể cán bộ công chức, không chuyên trách xã Trụ sở UBND xã Tân Hợp
  - 14h00: Dự lễ trao giấy chứng nhận kết hôn cho đồng chí Trần Hữu Xuân Toàn thể đoàn viên công đoàn Trụ sở UBND xã
Thứ Sáu
05/10/2018
Sáng - 08h00: Họp UBND huyện 9 tháng đầu năm 2018 Đ/c: Vinh Hội trường UBND-HĐND huyện
- Triển khai thu thập thông tin dân cư
(Từ 05/10, 08/10-12/10-02/10)
Đ/c: Dũng, Tổ thu thập thông tin số 1 và số 2 Thôn Tân Xuyên
Chiều - 14h00: Dự bàn giao công tác hiệu trưởng và chia tay giáo viên Đ/c: Vinh Trường tiểu học Tân Hợp

Thông báo
GIấy mời