LLịch làm việc tuần 47 năm 2019: Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
18/11/2019
Sáng - 8h00: Hội ý BTV Đảng ủy xã BTV Đảng ủy xã Trụ sở UBND xã
- 10h00: Giao ban UB tuần 47 Đ/c: Vinh, Trung, CC Trụ sở UBND xã
- 08h00: Kiểm tra chi bộ Tà Đủ Đ/c: Bình, Chương, Tuấn (ĐU), Dũng Thôn Tà Đủ
Chiều - 14h00: Tổ chức diễn đàn Phụ nữ khởi nghiệp thành công   Trụ sở UBND xã
Thứ Ba
19/11/2019
Sáng - 08h00: Dự tọa đàm Ngày nhà Giáo Việt Nam 20/11 Đ/c: Tuấn Trường THPT Hướng Hóa
Chiều - 14h00: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Đ/c: Trung, Xuân, Chương, Dũng, Sơn Thôn Tà Đủ
- 17h00: Dự tọa đàm Ngày nhà Giáo Việt Nam 20/11 Đ/c: Trung Trường MN Tân Hợp
Thứ Tư
20/11/2019
Sáng - 10h30: Dự tọa đàm Ngày nhà Giáo Việt Nam 20/11 Đ/c: Vinh Trường TH&THCS Tân Hợp
Chiều - Làm việc chuyên môn   Trụ sở UBND xã
Thứ Năm
21/11/2019
Sáng - 08h00: Họp tổ tổ chức hậu cần Tổ tổ chức hậu cần Tòa án huyện
- 08h00: Hội ý BTV Đảng ủy xã BTV đảng ủy Trụ sở UBND xã
- Tham dự hội nghị tại huyện (1 ngày) Đ/c: Hạnh Huyện
Chiều - 14h00: Họp BCH Đảng bộ BCH Đảng bộ Trụ sở UBND xã
Thứ Sáu
22/11/2019
 
Sáng - 08h00: Tham gia xét xử tại tòa án Đ/c: Trung Tòa án huyện
- 08h00: Họp giải quyết vướng mắc trong dự án trông cây mắc ca Đ/c: Vinh UBND huyện
Chiều
 
- Làm việc chuyên môn  
 
 

Thông báo
GIấy mời