Dai hoi dang
thongtin tiep dan
chinhsanhmoi
 
8024 huongdan
homthugopy

Hiệu quả từ mô hình nhóm tiết kiệm vốn vay thôn bản  

Nhóm tiết kiệm vốn vay thôn bản tại thôn Tăng Cô, xã A Túc, huyện Hướng Hóa tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng

Mười năm nay, nhờ vào mô hình nhóm tiết kiệm vốn vay thôn bản mà nhiều phụ nữ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Hướng Hóa, đã xây dựng được thói quen tiết kiệm, tính toán và quản lý chi...

 

Gương sáng cựu chiến binh Vân Kiều làm kinh tế giỏi

Gương sáng cựu chiến binh Vân Kiều làm kinh tế giỏi

Anh dũng trong chiến đấu, sẵn sàng hy sinh một phần xương máu trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Khi trở về địa phương, cựu chiến binh Ăm Kế, người dân tộc Vân Kiều ở xã Ba Tầng, huyện Hướng...

 
Thông báo
GIấy mời