Dai hoi dang
thongtin tiep dan
chinhsanhmoi
 
8024 huongdan
homthugopy

Gương sáng cựu chiến binh Vân Kiều làm kinh tế giỏi

Gương sáng cựu chiến binh Vân Kiều làm kinh tế giỏi

Anh dũng trong chiến đấu, sẵn sàng hy sinh một phần xương máu trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Khi trở về địa phương, cựu chiến binh Ăm Kế, người dân tộc Vân Kiều ở xã Ba Tầng, huyện Hướng...

 
 
Thông báo
GIấy mời